Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Обществени обсъждания

  Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина с един краен срок за кандидатстване.

  Във връзка с чл. 6, т. 4 от Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. и предвид последващото съгласуване на насоките по мярка Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., МИГ Бяла Слатина обявява обществено обсъждане преди утвърждаване на пакета с документи и публикуването им в ИСУН 2020.

  Отправяме молба към всички заинтересовани лица за представяне на писмени възражения и предложения по Насоките за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина.

  Общественото обсъждане се провежда в периода 27.12.2018 г. до 02.01.2019 г., като коментари по документите може да изпращате до 10:00 часа на 03 Януари 2019 г. на електронната поща на МИГ Бяла Слатина: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   

   

   

  ************************************* 

  Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина с един краен срок за кандидатстване.

  Във връзка с чл. 6, т.4 от Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. и предвид последващото съгласуване на насоките по мярка Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., МИГ Бяла Слатина обявява обществено обсъждане преди утвърждаване на пакета с документи и публикуването им в ИСУН 2020.

  Отправяме молба към потенциалните кандидати и всички заинтересовани лиза за  представяне на писмени възражения и предложения по Насоките за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина.

  Общественото обсъждане се провежда в периода 01-08.11.2018 г., като коментари по документите може да изпращате до 17:00 часа на 8 Ноември 2018 г. на електронната поща на МИГ Бяла Слатина: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   

   

  ************************************* 

  Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина с един краен срок за кандидатстване.

  Във връзка с чл. 6, т.4 от Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. и предвид последващото съгласуване на насоките по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., МИГ Бяла Слатина обявява обществено обсъждане преди утвърждаване на пакета с документи и публикуването им в ИСУН 2020.

  Отправяме молба към потенциалните кандидати и всички заинтересовани лиза за  представяне на писмени възражения и предложения по Насоките за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина.

  Общественото обсъждане се провежда в периода 19-26.10.2018 г., като коментари по документите може да изпращате до 17:00 часа на 26 Октомври 2018 г. на електронната поща на МИГ Бяла Слатина: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.