Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЖИВОТНОВЪДИ!

    В периода 03.07.2019 – 31.07.2019 г. животновъдите имат възможност да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

    Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях, са публикувани на следния интернет адрес: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/invest-doilni-suorajenia/.