Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН /УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/ НА СНЦ "МЕСТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА"

  Организация

  Представляващ

  Постоянен адрес/Седалище

  Сектор

  Длъжност

  1

  Община Бяла Слатина

  Иво Ценов Цветков

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

  Публичен

  Председател

  2

  ЗП Маргарите Бобиева Колавери

  Маргарита Бобиева Колавери

  с. Търнак

  Стопански

  Член

  3

  Скреж 2009 ЕООД

  Евгени Александров Асенов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Симеон“ № 82

  Стопански

  Член

  4

  Физическо лице, самодеец, читалищен деец

  Борислава Пламенова Иванова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Тимок" № 13

  Нестопански

  Член

  5

  СНЦ „Първи юни“

  Наталия Димитрова Костадинова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Марица“ № 14

  Нестопански

  Член