Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Заверен списък на членовете на КВО на МИГ Бяла Слатина - СВАЛИ ТУК!

   

  № по сектор

  Член на КВО /организация, наименование или физическо лице/

  Представляващ

  Седалище, адрес на управление/Данни за постоянен адрес или месторабота

  Сектор

  Заинтересована страна

  Представители на публичния сектор – 2.86%

  1

  1

  Община Бяла Слатина

  Иво Цветков

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

  публичен

  ОБЩИНА

  Представители на нестопанския сектор – 48.57%

  2

  1

  Училищно настоятелство при НУ „Христо Смирненски“

  Азис Алилов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Струга“ № 19

  нестопански

  НПО/ОБРАЗОВАТЕЛНА СФЕРА

  3

  2

  Евгени Ангелов /физическо лице, учител/

  Евгени Ангелов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 106

  нестопански

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ/УЧИТЕЛ

  4

  3

  Сдружение „Ентусиазъм“

  Йордан Йорданов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Любен Каравелов“ № 4

  нестопански

  НПО/МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

  5

  4

  Сдружение „Футболен клуб Любимец Търнава“

  Борислав Мотовски

  с. Търнава

  нестопански

  НПО/СПОРТ

  6

  5

  Сдружение „Различни, но ръка за ръка“

  Иван Ценов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Иван Вазов“ № 9

  нестопански

  НПО/СОЦИАЛНА СФЕРА

  7

  6

  Валери Симеонов /физическо лице, читалищен деец/

  Валери Симеонов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Васил Левски“ № 7

  нестопански

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ/ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

  8

  7

  Борислава Иванова /физическо лице, самодеец, читалищен деец/

  Борислава Иванова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Тимок“ № 13

  нестопански

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ/ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

  9

  8

  Народно читалище „Зора – 1904“

  Цветослав Ценов

  с. Габаре

  нестопански

  НПО/ЧИТАЛИЩА

  10

  9

  Сдружение „Първи юни“

  Наталия Фенерска

  гр. Бяла Слатина, ул. „Марица“ № 14

  нестопански

  НПО/СОЦИАЛНА СФЕРА

  11

  10

  Народно читалище „Напредък – 1898“

  Габриела Раловска

  с. Търнава, ул. „Георги Димитров“ № 107

  нестопански

  НПО/ЧИТАЛИЩА

  12

  11

  Сдружение „Спортен клуб по силов трибой, културизъм, фитнес и вдигане на тежести Чавдар“

  Петьо Шишков

  гр. Бяла Слатина, пл. „Демокрация“ № 1

  нестопански

  НПО/СПОРТ

  13

  12

  Сдружение „Сдружение за подпомагане и развитие на младежката заетост и ценности“

  Веселка Борисова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

  нестопански

  НПО/МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

  14

  13

  Сдружение „Етника“

  Митко Кунев

  гр. Бяла Слатина, ул. „Тодор Каблешков“ № 33

  нестопански

  НПО/ЦПО

  15

  14

  Светлина Берова /физическо лице, секретар при НЧ "Развитие - 1892" гр. Бяла Слатина

  Светлина Берова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Никола Вапцаров“ № 11

  нестопански

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ/ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

  16

  15

  Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Бяла Слатина“

  Димитър Генов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Христо Ботев“ № 10

  нестопански

  НПО/СПОРТ И ЕКОЛОГИЯ

  17

  16

  Сдружение „Майчин център Алтернатива“

  Мирена Бочева

  гр. Бяла Слатина, ул. „Струга“ № 27

  нестопански

  НПО/СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ

  18

  17

  Сдружение „Спортен клуб Чавдар – 2015“

  Маргарита Пфайфер

  гр. Бяла Слатина, ул. „Търнавска“ № 38, вх. Б, ет. 3, ап. 23

   

  нестопански

  НПО/СПОРТ

  Представители на стопанския сектор – 48.57%

  19

  1

  Врачански съюз на зърнопроизводителите

  Румяна Христова

  гр. Бяла Слатина, кв. 88, парка

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

  20

  2

  ЕТ „Милчо Босилков“

  Милчо Босилков

  с. Бърдарски геран

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  21

  3

  „Венира“ ООД

  Радослав Цветков

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 65, вх. А, ап. 11

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ/ПРОИЗВОДСТВО

  22

  4

  ЕТ „Виялишки-90-Антон Пенчев“

  Антон Пенчев

  с. Соколаре

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ/ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  23

  5

  „Кожухарски“ ООД

  Емил Кожухарски

  гр. Бяла Слатина, ул. „Арда“ № 13

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ/УСЛУГИ

  24

  6

  „Скреж 2009“ ЕООД

  Евгени Асенов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Симеон“ № 82

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ/УСЛУГИ

  25

  7

  „Апе 2001“ ООД

  Първан Първанов

  с. Галиче

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ/ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

  26

  8

  ЕТ „Ани-25-Ангел Ценов“

  Ангел Ангелов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Родопи“ № 38

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ/УСЛУГИ

  27

  9

  „Ралчев-син“ ЕООД

  Милен Ралчев

  гр. Бяла Слатина, ул. „Кольо Черкеза“ № 28

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ/УСЛУГИ

  28

  10

  „Нева-Велчеви“ ООД

  Ники Димитрова

  с. Попица, ул. „Генерал Гурко“ № 56

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ/ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

  29

  11

  ЗП Николай Богданов Нинов

  Николай Нинов

  с. Соколаре, ул. „Крум Беличовски“ № 8

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  30

  12

  Таня Николова Петкова – ВЛ

  Таня Петкова

  с. Враняк, ул. „Иван Стаменов“ № 9

  стопански

  СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ/ВЕЩО ЛИЦЕ

  31

  13

  ЗП Маргарита Боиева Колавери

  Маргарита Колавери

  с. Търнак, ул. „Обнова“ № 24

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  32

  14

  „Селебра“ ЕООД

  Ива Йотова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Димитър Благоев“ № 130, вх. Б, ет. 2, ап.19

  стопански

  МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ/ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ

  33

  15

  ЗП Петър Иванов Петров

  Петър Петров

  с. Драшан, ул. „Милко Вълчев“ № 5

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  34

  16

  ЗП Милчо Първанов Данов

  Милчо Данов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Асен“ № 37

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  35

  17

  ЗП Марин Петров Маринов

  Марин Маринов

  с. Алтимир, ул. „Стоян Войвода“ № 13

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ