Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Покана

  ПОКАНА

  ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

  НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

   

  УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

   

              Във връзка с предстоящото подписване на Споразумение с МЗХГ, Ви каним за участие в редовно заседание на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“, което ще се проведе на 05.04.2018 г. /четвъртък/ от 16:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и гласуване на възнагражденията за дейността на екипа на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“;
  2. Организационни въпроси.

   

   

  С уважение,

  Инж. Иво Цветков,

  Председател на УС на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“

   

  ПОКАНА - ИЗТЕГЛИ ТУК!