Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Екип

  Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“

  Адрес: 3200, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

  За контакти: 0910/504-20

  РАБОТНО ВРЕМЕ

  Понеделник- Петък

  08:30 – 12:00 ч.

  13:00 – 17:30 ч.

  ЕКИП

  ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ

  Изпълнителен директор

  Сашка Първанова

  Експерт СВОМР

  Цветина Запринова

  Технически асистент

  Цветанка Данова

  Счетоводител