Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Регистър на сключените договори

  РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА 2018 Г.

   
   

  НОМЕР НА ДОГОВОРА

  НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  СРОК НА ДОГОВОРА

  ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС

  ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС

  КОМЕНТАР

   
   

  У-01/17.04.2018 г.

  "ДУЕЪР" ООД

  Право на ползване на ПП КОНТО 6

  12 месеца 17.04.2019 г.

  547.62 лв.

  657.14 лв.

   

   
   

  У-02/25.04.2018

  "АПИС ЕВРОПА" АД

  Ползване на информационни услуги и актуализация след всеки брой на "ДВ" на компютърни информационни системи в Интернет /WEB версия/

  12 месеца 25.04.2019 г.

  1 460.00 лв.

  1 752.00 лв.

   

   
   

  У-03/11.05.2018

  ЕТ "Тамара Стоянова Стоева"

  Достъп до Интернет

  12 месеца 11.05.2019 г.

  82,50 лв./месец

  99,00 лв./месец

   

   
   

  У-04/11.05.2018

  "Детенце" ЕООД

  Поддръжка на интернет страница

  12 месеца 11.05.2019 г.

  125 лв./месец

  150 лв./месец

   

   
   

  У-05/04.06.2018

  "Медико Инженеринг" ООД

  Служба по трудова медицина

  12 месеца 04.06.2019 г.

  60 лв.

  72 лв.

   

   
   

  У-06/04.06.2018

  Telenor

  Мобилни и/или фиксирани електронни съобщителни услуги

  24 месеца

  85.91 лв.

  103.09 лв.

  месечен абонамент

   
   

  Д-07/14.06.2018

  "Кроност" ООД

  Закупуване на лек автомобил Dacia Lodgy 6+1 места

  Н/П

  20 833 лв.

  25 000 лв.

   

   
   

  У-08/02.07.2018

  ЕТ "МЕДИА ГРУП - Иво Йорданов"

  Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии

  до 31.12.2018 г.

  Н/П

  2 300 лв.

   

   
   

  У-09/12.07.2018

  "РИВАС ТУР" ЕООД

  Обучения на екипа на МИГ и членове на КВО в чужбина

  до 31.12.2018 г.

  Н/П

  25 000 лв.

   

   
   

  ГДУ-01/30.07.2018

  Цанко Спасовски

  УСЛОВИЯ/НАСОКИ

  до 31.12.2018 г.

  Н/П

  10 500 лв.

   

   

  У-10/07.08.2018

  "БМ АДВАЙЗ" ЕООД

  Изработка на рекламни и информационни материали

  до 31.12.2018 г.

  16 789.50 лв.

  20 147.40 лв.

   

   
   

  У-11/14.08.2018

  "БЕНЧ МАРК ГРУП" АД

  Мониторинг

  до 31.12.2018 г.

  1 400 лв.

  1 680 лв.

   

   
   

  ГДУ-02/14.08.2018

  Цанко Спасовски

  Проучвания и анализи на територията на МИГ Бяла Слатина

  до 14.12.2018 г.

  Н/П

  12 030 лв.

   

   

  У-12/14.08.2018

  Сдружение "Център за инициативи и устойчиво развитие"

  Организиране и провеждане на събития от различен формат

  до 31.10.2018 г.

  Н/П

  6 770 лв.

   

   
   

  У-13/20.08.2018

  ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД

  Куриерски услуги

  без срок, може да бъде прекратен по всяко време

  Н/П

  50 лв.

  в зависимост от извършените услуги по доставка

   
   

  Д-14/10.09.2018

  "ДИЛЕКС" ООД

  Доставка на офис техника

  Н/П

  3 975.00 лв.

  4 770.00 лв.

   

   
   

  Д-15/10.10.2018

  "КРАСИ - 2003" ЕООД

  Доставка на климатик

  Н/П

  1 580.00 лв.

  1 896.00 лв.

   

   
   

  У-16/05.11.2018

  "Кроност" ООД

  Доставка, демонтаж и монтаж на летни/зимни гуми, смяна на джанти, вентили и баланс на гуми

  до 14.11.2018 г.

  627.60 лв.

  753.12 лв.

   

   
   

  У-17/03.12.2018

  "Перфект Одит Консулт - БТ" ЕООД

  Одиторски услуги

  до 28.02.2019 г.

  2 200.00 лв.

  2 640.00 лв.