Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - СВАЛИ ТУК!

    ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА - СВАЛИ ТУК!

    ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ - СВАЛИ ТУК!