Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  МИГ Бяла Слатина уведомява всички бенефициенти, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ и кандидати с проекти към Стратегията за ВОМР, че съгласно условията и реда, предвидени в чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г., при определяне на изпълнител за дейностите следва да прилагат процедура за „Избор с публична покана“, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната стойност за:

  СТРОИТЕЛСТВО, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 50 000 лв.

  ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ, в т.ч. съфинансиране от страна на бенефициент, без ДДС, е равна или по-висока от 30 000 лв.

  За въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към МИГ Бяла Слатина на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон: 0897049633

  По-долу може да се запознаете с Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020  

  Поради липсата на подадени документи за заемане на длъжността „Изпълнителен директор“ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ от днес, 19.03.2021 г., срока за подаване на същите се удължава до 19.04.2021 г.

  С подробна информация за условията за заемане на длъжността можете да се запознаете в обявата.

  Днес, 17.02.2021 г. /сряда/, Сдружение "Местна инициативна група Бяла Слатина" обяви конкурс за заемане на длъжността "Изпълнителен директор". С подробна информация за условията за заемане на длъжността можете да се запознаете в обявата.

  Заповядайте на 12.09.2020г. (събота) от 9:30 ч. в обновения „Лесопарк“ на Фестивал, посветен на традиционните местни храни от територията на МИГ Бяла Слатина.

  Очаква Ви атрактивна програма с водещ Цецо от „Семейни войни“ и със специалното участие на ТИТА.

  В програмата са включени разнообразни забавления:

  КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТ-БЕНЕФИЦИЕНТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

  ПО ПОВОД СПЕКУЛИРАНЕТО ОТ СТРАНА НА КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ, ИЗГОТВЯЩИ ПРОЕКТИ И ПРОКЛАМИРАНОТО ОТ ТЯХ ПАРТНЬОРСТВО С МИГ БЯЛА СЛАТИНА /ВЪВ ВСЯКАКЪВ СМИСЪЛ/, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС И ВИ ИНФОРМИРАМЕ:

  1. МИГ БЯЛА СЛАТИНА НЕ СИ ПАРТНИРА С КОНСУЛТАНТИ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО ПОВОД;
  2. ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА /ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ/ Е ДОСТЪПНА И ПУБЛИЧНА ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА;
  3. ПРЕДОСТАВЯНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ ОТ МИГ НА КАНДИДАТИТЕ НЯМАТ ФИНАНСОВО ИЗРАЖЕНИЕ.

  АПЕЛЪТ НИ КЪМ ВАС Е ДА ПРОВЕРЯВАТЕ  ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРАВИЛНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ!

  Публикувано на 15.05.2020 г.

  ПРЕДСТОЯЩО!

  Предвид отворения прием по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР и с цел подготовката на качествени проекти, в края на месец Май 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ ще проведе серия от информационни срещи за запознаване и представяне Насоките за кандидатстване, изискванията и критериите и обучения за подготовката на проектните предложения.

  Участниците в събитията ще имат възможност да заявят пред екипа на „МИГ – Бяла Слатина” своите проектни намерения и степента на готовност, да получат актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.