За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg