За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg

6 години в услуга на бизнеса

Подадени проекти
Одобрени проекти
БФП на одобрените проекти

Кои сектори подпомагаме?

Отрасли и икономически области

Земеделие

Модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството, оборудване за съхранение на продукцията, инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от производството, софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ на данни, инсталации за производството на енергия от ВИ в стопанствата за собствено потребление

Производство

Облекло и други шивашки дейности
Сладкарски цех, сладкарница, производство на тестени закуски, производство на готови храни
Хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия, сухи сладкарски изделия
Производство на шоколадови и захарни изделия
Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

Услуги

Автосервиз, автомивка, ремонт на земеделска техника, ремонт на битови уреди, електроника, GSM апарати, кабинет за медицински дейности, зъболекарски кабинет, спортни и фитнес центрове за възстановяване и рехабилитация, аутсорсинг, интернет и др. операторски услуги, дейности в IT сектора, пералня, химическо чистене, козметичен салон, фризьорски салон, детска градина, хоспис, старчески дом

Имате бизнес план? Обадете ни се!

Реализирани проекти

Подкрепа за развитие и реализация на Вашата идея, финансиране на малкия бизнес

placeholder

Проекти по Мярка 4.1  „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от СВОМР 

Learn More
placeholder

Проекти по Мярка 6.4  „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от СВОМР

Learn More
placeholder

Проекти Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструк...

Learn More
Logo_RuReality_Fin

Проект BG06RDNP001-19.355-0014: „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“

„Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“

Бенефициентите за нас

Обратна връзка

eulogo
selski-raioni-logo
Leader-jpg
inovation-logo

ул. Климент Опридски 68,
гр. Бяла Слатина 3200

+359 (915) 882 153

Понеделник – Петък
8:30-12:00 13:00–17:30

Старата версия на страницата www.old.mig-bsl.com