За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Services > Реализирани ппроекти > Проекти по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от СВОМР

Проекти по Мярка 6.4  „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от СВОМР