За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg

Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“

Адрес: 3200, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

За контакти: 

( 0915/882153 – офис на МИГ Бяла Слатина

) 0897 04 96 33 – Сашка Първанова, Изпълнителен директор

email: mig_bslatina@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник- Петък

08:30 – 12:00 ч.

13:00 – 17:30 ч.

ЕКИП

Иво Цветков

Председател на УС на МИГ

Сашка Първанова

Изпълнителен директор

Петко Павлов

Експерт СВОМР

Цветанка Данова

Счетоводител