За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Протоколи на Управителен съвет

Протокол от Заседание на УС на 26.04.2024 г.

Протокол от Заседание на УС на 06.03.2024 г.

Протокол от Заседание на УС на 11.01.2024 г.

Протокол от Заседание на УС на 16.10.2023 г.

Протокол от Заседание на УС на 31.08.2023 г.

Протокол от Заседание на УС на 31.07.2023 г.

Протокол от Заседание на УС на 04.05.2023 г.

Протокол от Заседание на УС на 05.04.2023 г.

Протокол от Заседание на УС на 20.01.2023 г.

Протокол от Заседание на УС на 06.01.2023 г.

Протокол от Заседание на УС на 23.12.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 02.12.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 07.11.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 25.10.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 04.10.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 26.08.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 22.08.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 18.08.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 21.07.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 09.06.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 08.06.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 17.05.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 16.05.2022 г.

Протокол от Заседание на УС на 19.10.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 31.08.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 30.08.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 30.07.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 26.07.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 22.06.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 15.06.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 10.05.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 19.03.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 10.03.2021

Протокол от Заседание на УС на 08.03.2021

Протокол от Заседание на УС на 05.03.2021

Протокол от Заседание на УС на 24.02.2021

Протокол от Заседание на УС на 06.01.2021 г.

Протокол от Заседание на УС на 01.12.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 27.10.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 16.09.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 14.09.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 25.08.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 18.08.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 05.08.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 31.07.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 03.07.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 30.06.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 23.06.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 04.06.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 21.05.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 19.05.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 07.05.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 15.04.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 01.04.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 31.03.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 24.03.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 12.02.2020 г.

Протокол от Заседание на УС на 04.11.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 01.11.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 25.10.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 10.09.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 29.08.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 08.08.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 02.07.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 21.06.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 14.06.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 25.04.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 24.04.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 21.03.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 11.03.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 05.03.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 21.01.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 14.01.2019 г.

Протокол от Заседание на УС на 20.12.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 16.11.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 08.11.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 29.10.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 16.10.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 03.09.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 28.08.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 19.06.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 05.04.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 25.01.2018 г.

Протокол от Заседание на УС на 26.07.2016 г.