За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН /УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/ НА СНЦ „МЕСТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА“

Организация

Представляващ

Постоянен адрес/Седалище

Сектор

Длъжност

1

Община Бяла Слатина

Иво Ценов Цветков

гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

Публичен

Председател

2

ЗП Маргарите Бобиева Колавери

Маргарита Бобиева Колавери

с. Търнак

Стопански

Член

3

Скреж 2009 ЕООД

Евгени Александров Асенов

гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Симеон“ № 82

Стопански

Член

4

Физическо лице, самодеец, читалищен деец

Борислава Пламенова Иванова

гр. Бяла Слатина, ул. „Тимок“ № 13

Нестопански

Член

5

СНЦ „Първи юни“

Наталия Димитрова Костадинова

гр. Бяла Слатина, ул. „Марица“ № 14

Нестопански

Член