За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Покани за информационни събития

СЪБИТИЯ 2023

ЕДНОДНЕВЕН ПРАЗНИК НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПОПУЛЯЛИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР И ДЕЙНОСТТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА, С ОФИС НА ОТКРИТО

 /09 Септември 2023/ Покана тук

 ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

/25 Август 2023/ Покана тук

 ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

/24 Август 2023/ Покана тук

 ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ТЪРНАВА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НАПРЕДЪКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ВОМР В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

/22 Август 2023/ Покана тук

 ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГРАД БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НАПРЕДЪКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ВОМР В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

/21 Август 2023/ Покана тук

*********************************

ПУБЛИКУВАНО НА 14.06.2021 Г.
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ ЮНИ 2021  ПОКАНА

*********************************

ПУБЛИКУВАНО НА 20.05.2020 Г.

*********************************

ПУБЛИКУВАНО НА 15.05.2020 Г.

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА /29 Май 2020/ ПОКАНА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА /27 Май 2020/ ПОКАНА

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО /26 Май 2020/ ПОКАНА

*********************************

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА – ПОКАНА

 Публикувано на 02 Септември 2019

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА – ПОКАНА

Публикувано на 08 Август 2019

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПО ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР – ПОКАНА

Публикувано на 19 Юли 2019 

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА – ПОКАНА

Публикувано на 19 Юли 2019

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПО ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР – ПОКАНА

Публикувано на 01 Юли 2019

ЕДНОДНЕВНА СРЕЩА С ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО – ПОКАНА

Публикувано на 10 Юни 2019

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО – ПОКАНА

Публикувано на 30 Май 2019