За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Протоколи на Общото събрание

Протокол от Редовно общо събрание на 29.01.2024 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 10.02.2023 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 14.12.2022 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 21.10.2022 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 01.07.2022 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 07.02.2022 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 23.10.2021 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 10.05.2021 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 29.01.2021 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 06.11.2020 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 22.06.2020 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 24.02.2020 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 21.01.2020 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 30.01.2019 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 10.08.2018 г. 

Протокол от Редовно общо събрание на 30.04.2018 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 12.03.2018 г. 

Протокол от Извънредно общо събрание на 21.08.2017 г. 

Протокол от Извънредно общо събрание на 24.07.2017 г. 

Протокол от Редовно общо събрание на 03.05.2017 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 13.02.2017 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 26.01.2017 г.

Протокол от Редовно общо събрание на 29.11.2016 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 15.08.2016 г.

Протокол от Извънредно общо събрание на 08.12.2015 г.