За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Services > Реализирани ппроекти > Проекти по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от СВОМР

Проекти по Мярка 4.1  „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от СВОМР